Sla navigatie over en ga naar de inhoud

Internationaal / Expats

Een echtscheiding heeft een internationaal karakter wanneer de echtgenoten, of een van hen, niet de NL-nationaliteit hebben, of wanneer zij (of een van hen) niet in NL wonen.

Hoofdregel is dat echtgenoten die beiden (mede) de NL-nationaliteit hebben altijd in NL kunnen scheiden, ook al wonen zij daar niet en zijn zij in het buitenland gehuwd. Voor alle andere gevallen gelden regels, die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de nationaliteit en de verblijfsduur in NL.

Ook wanneer de NL-rechter bevoegd is om te oordelen over een internationale scheiding, dan kan het zijn dat een ander rechtsstelsel van toepassing is op uw situatie, bijv. t.a.v. de alimentatie of het huwelijksvermogen. NL is op dat gebied gebonden aan EU-verordeningen en/of internationale verdragen.

In sommige gevallen kan ook een buitenlandse rechter bevoegd zijn om over de echtscheiding (en de gevolgen daarvan) te oordelen. Het kan zijn dat dat andere land andere regels toepast dan de NL-rechter, waardoor de uitkomst van een procedure heel anders kan zijn dan in NL. Vaak is het aan te bevelen om in verschillende landen hierover advies in te winnen. Soms kan een echtgenoot via de zogenaamde “forumshopping” een forum (de rechterlijke instantie in een land) kiezen dat voor hem of haar in geval van scheiding het meest gunstige resultaat zal opleveren. Het kan dan echt gaan om grote verschillen in uitkomst. Laat u vooral goed adviseren alvorens een procedure te starten.

Wij behandelen ook andere internationale zaken, zoals internationale kinderontvoeringen en geschillen over verhuizing naar het buitenland met de kinderen. Ook in die zaken is NL qua bevoegdheid en toepasselijk recht gebonden aan EU-verordeningen en/of internationale verdragen.