Sla navigatie over en ga naar de inhoud

Echtscheiding

Echtscheiding wordt door de rechter uitgesproken op gemeenschappelijk verzoek van de echtgenoten of op eenzijdig verzoek van een van hen. De enige grond voor echtscheiding (in NL) is de duurzame ontwrichting van het huwelijk. De duurzame ontwrichting wordt aangenomen als een van de echtgenoten stelt dat het zo is. Nadat de echtscheiding is uitgesproken, eindigt het huwelijk pas wanneer de uitspraak is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente, waar de echtgenoten zijn gehuwd. De datum van die inschrijving is de datum waarop de echtscheiding definitief wordt.

Ouderschapsplan
Gehuwde ouders hebben in principe het gezamenlijk gezag over de tijdens het huwelijk geboren kinderen. Zij behouden het gezamenlijk gezag ook na de scheiding. Zij zijn (daarom) op grond van de wet verplicht om bij het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan in te dienen, waarin de afspraken staan over de verzorging/opvoeding van de kinderen na de scheiding. Het gaat dan om de woonplaats, het contact tussen de ouders en de kinderen en de voorziening in hun kosten. Wanneer geen ouderschapsplan kan worden overgelegd, moet dat goed worden gemotiveerd, omdat de rechter anders het verzoek tot echtscheiding niet-ontvankelijk kan verklaren. Download hier het model ouderschapsplan.

Nevenvoorzieningen
Als de echtgenoten afspraken hebben gemaakt over de gevolgen van de scheiding in een convenant, kunnen die door de rechter worden bekrachtigd bij de uitspraak van de scheiding. Als het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken kunnen de echtgenoten de rechtbank verzoeken om te beslissen over o.a. regelingen i.v.m. de kinderen, alimentatieverplichtingen, verdeling of verrekening van vermogen, het gebruik van de echtelijke woning, etc.